string(16) "vertikalna-zelen"

Napriek tomu, že na Slovensku je tento segment zelene ešte len v plienkach, snažíme sa robiť osvetu. Máme vyvinutý vlastný systém zavlažovania, jednotlivé segmenty zelene sú navrhnuté tak, aby sa dali jednoducho udržiavať a vymieňať. Do stien sadíme odolné druhy rastlín, ktoré zvládnu aj takéto extrémne podmienky.

Kontakt

(+421) 904 305 438

Bôrická cesta 107,
010 01 Žilina